SSBC

SSBC

Falskluftsspjældene er udført i 0,90 mm plade.

Regulering af den ”falske” luft sker ved at flytte yderkappen.